Quotes de participació: 70 euros per corredor per a tota la volta i 15 euros per participant per a la inscripció en una sola etapa

Com efectuar la pre- inscripció: preferentment al Mail: interclubsdelamarina@gmail.com  i sí no pot ser, al   fax: 962815153
Ingrés en el compte del Banco Santander de Bellreguard Nº ES28 0049 3438 9429 1402 1334        BIC/SWIFT    BSCHMMXXX
Corredors per a tota la volta: Remetre per correu electrònic o fax les imatges escanejades de les llicències 2018 o full d'inscripció amb totes les dades segons model de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana o semblant i adjuntar l’ingrés efectuat pel total dels corredors a inscriure .
La pre-inscripció no serà definitiva fins que l'interessat no disponga de la llicencia 2018 i l'interclubs tinga constància d'ella.

Per als corredors d'un dia, el mail amb les dades dels corredors, data de la cursa i l'ingrés efectuat ha d'arribar abans de les 15 hores del divendres anterior a la prova en què participen. S'admetran per rigorós ordre d'arribada dels mails o faxos. Sí a l'arribada del correu o fax  no haguera places, l'organitzador tornarà l'ingrés efectuat. Es publicarà a la web

Els corredors ‘convidats’ ( tota la volta o un dia) passaran sempre el control de firmes fins a mitja hora abans de la carrera
El dia de la carrera només podrán inscriure's corredor del club organitzador de l'etapa i corredors per a tota la Volta (sí queden places). Tots els corredors han de estar pre inscrits

NOTA: En alguna o algunes de les etapes podrà haver-hi control antidopatge.
Vídeos del AEPSAD explicatius: Video 1,    Video2,      video3,     video4

Interclubs de Ciclisme de la Marina a 14 de gener de 2018 a les 22 hores